Bezpieczeństwo danych - Bezpieczeństwo danych osobowych - KWP w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Bezpieczeństwo danych osobowych

Ochrona danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w trybie RODO *

Ochrona danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w trybie DODO **

 

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016, s.1),

** dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. U. UE z 4.5.2016,L 119/89)

Metryczka

Data publikacji : 21.05.2019
Data modyfikacji : 21.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Ciarkowska Wydział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Frątczak Wydział Prezydialny KWP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Frątczak
do góry