Kompetencje Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku - Kierownictwo KWP - KWP w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo KWP

Kompetencje Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

Komendą kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy Komendanta Wojeówkdziego Policji,  zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych Komendy, zwanych dalej "kierownikami".

Podczas nieobecności Komendanta jego zadania oraz kompetencje przejmuje I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, albo inny wyznaczony zastępca.

Komendant określa opis pracy na stanowiskach Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku oraz na stanowiskach bezpośrednio jemu podległych policjantów i pracowników.

Komendant może upoważnić poszczególnych policjantów lub pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

Komendant może powołać stałe lub doraźne komisje, zespoły, jak też wyznaczać osoby do realizacji funkcji doradczych, konsultacyjnych, opiniodawczych i wyznaczonych przez niego zadań.

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku
sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością kierowników niżej wymienionych komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji województwa pomorskiego :

 

- Wydziału Kadr,
- Wydziału Doboru i Szkolenia,
- Wydziału Bezpieczeństwa Informacji,
- Wydziału Kontroli,
- Wydziału Finansów z wyłączeniem nadzoru nad wydatkami rzeczowymi,
- Zespołu Prasowego,
- Zespołu Prawnego,
- Wydziału Komunikacji Społecznej,
- Wydziału Psychologów,
- Jednoosobowego Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego,
- Jednoosobowego Stanowiska ds. Ochrony Praw Człowieka,
- Jednoosobowego Stanowiska ds. Księgowości.

Metryczka

Data publikacji : 13.04.2011
Data modyfikacji : 26.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adrian Sprengel
Osoba udostępniająca informację:
Adrian Sprengel Wydział Prezydialny KWP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Frątczak
do góry