Informacje, formularze, wnioski - Licencje - KWP w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje, formularze, wnioski

Wydział Postępowań Administracyjnych
Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku
ul. Harfowa 60 (Złota Karczma) 80-298 Gdańsk

Przyjęcia interesantów: poniedziałek, środa i piątek w godz. 7.30-15.30
wtorek i czwartek w godz. 7.30-18.00 (w godz.15.30-18.00 dyżury poszczególnych pracowników)

Depozyt broni. Przyjmowanie i wydawanie broni z depozytu
poniedziałek - piątek, w godzinach 8:00 - 15:00
(prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 47 74-14-408)


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 74-14-114

 

 

 

 


 

Osoba składająca wniosek o wydanie decyzji administracyjnej w sprawach właściwych dla Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przedkłada:

a) oryginały dokumentów (np. orzeczenia lekarskie);

lub

b) kopie dokumentów (np. świadectwo ukończenia szkoły średniej) - przy jednoczesnym okazaniu do wglądu, pracownikowi Wydziału Postępowań Administracyjnych przyjmującemu wniosek, oryginałów tych dokumentów.

UWAGA

w przypadku, kiedy wnioskodawca dysponuje jedynie kserokopiami wymaganych dokumentów, stosuje się przepis art. 76 a kpa (Dz.U. z 2013 poz. 267), zgodnie z którym strona może:

a) przedłożyć odpis lub wyciąg z dokumentu - urzędowo poświadczony przez organ państwowy lub podmiot, który sporządzał dokument, jeżeli znajduje się on w aktach tego organu lub podmiotu.

b) zamiast oryginału dokumentu złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Metryczka

Data publikacji : 23.07.2015
Data modyfikacji : 10.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Drzazga, Wydział Postepowań Administracyjnych KWP w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Mindak Wydział Prezydialny KWP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Frątczak
do góry