Wykaz środków trwałych - Stan majątkowy pomorskiej policji - KWP w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Stan majątkowy pomorskiej policji

Wykaz środków trwałych

 

Lp.

Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej

SALDO

na

31.12.2017 r.

Umorzenie środków trwałych

Środki trwałe po umorzeniu

1

Grunty (grupa 0)

126 694 517,57

-

126 694 517,57

2

Budynki i lokale (grupa 1)

277 325 392,25

80 133 928,00

197 191 464,25

3

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)

23 565 532,09

13 407 876,64

10 157 655,45

4

Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)

1 216 801,77

1 202 422,40

14 379,37

5

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)

31 667 385,10

29 906 699,75

1 760 685,35

6

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
(grupa 5)

78 870,09

74 949,50

3 920,59

7

Urządzenia techniczne (grupa 6)

57 066 454,78

39 474 366,09

17 592 088,69

8

Środki transportu (grupa 7)

105 231 956,94

85 639 355,04

19 592 601,90

9

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)

22 063 899,60

17 321 900,16

4 741 999,44

Ogółem wartość środków trwałych

644 910 810,19

267 161 497,58

377 749 312,61

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 22.04.2011
Data modyfikacji : 08.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Pehnke Wydział Finansów KWP w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Adrian Sprengel Wydział Prezydialny KWP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Frątczak
do góry