Informacje, formularze, wnioski - Pozwolenia na broń - KWP w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenia na broń

Informacje, formularze, wnioski

Uwaga - zmiana godzin przyjmowania interesantów w grudniu br.

24.12.2019 i 31.12.2019 od 7:30 do 15:00.

27.12.2019 Wydział nieczynny - w zamian Wydział będzie czynny 14.12.2019 r. w godzinach 7:30 - 15:30.


 

Wydział Postępowań Administracyjnych

Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku
ul. Harfowa 60 (Złota Karczma) 80-298 Gdańsk

Przyjęcia interesantów: poniedziałek, środa i piątek w godz. 7.30-15.30
wtorek i czwartek w godz. 7.30-18.00 (w godz.15.30-18.00 dyżury poszczególnych pracowników)

Depozyt broni. Przyjmowanie i wydawanie broni z depozytu
poniedziałek - piątek, w godzinach 8:00 - 15:00
(prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 47 74-14-408)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 74-14-114

 

 

 

 


BROŃ:

Formularze wniosków do pobrania w formacie PDF :

Formularzami (drukami) wniosków do pobrania jest Zgoda przewozowa oraz Uprzednia zgoda przewozowa. Natomiast pozostałe druki są przykładowymi wzorami wniosków.

Wykazy lekarzy i psychologów - orzeczenia lekarskie:

Osoba składająca wniosek o wydanie decyzji administracyjnej w sprawach właściwych dla Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przedkłada:

a) oryginały dokumentów (np. orzeczenia lekarskie);

lub

b) kopie dokumentów (np. świadectwo ukończenia szkoły średniej) - przy jednoczesnym okazaniu do wglądu, pracownikowi Wydziału Postępowań Administracyjnych przyjmującemu wniosek, oryginałów tych dokumentów.

UWAGA

w przypadku, kiedy wnioskodawca dysponuje jedynie kserokopiami wymaganych dokumentów, stosuje się przepis art. 76 a kpa (Dz.U. z 2013 poz. 267), zgodnie z którym strona może:

a) przedłożyć odpis lub wyciąg z dokumentu - urzędowo poświadczony przez organ państwowy lub podmiot, który sporządzał dokument, jeżeli znajduje się on w aktach tego organu lub podmiotu.

b) zamiast oryginału dokumentu złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Pamietaj!!! Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu ochrony osobistej obowiązana jest raz na pięć lat przedtsawić właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Departament Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych rewolwery ZORAKI K-10 oraz KESERU K-l0 jak i inne działające na podobnych zasadach - należy uznać za broń palną wymagającą pozwolenia na broń.

Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem Komendy Głównej Policji oraz Departamentu Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pistolety Walther model P-22 i Walther mod. P-99 są bronią palną gazową na której posiadanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji jest wymagane pozwolenie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, rewolwery SHOTGUM kal. 6 mm Flobert (.22) produkcji polskiej firmy MATEJA posiadają taką samą zasadę działania jak rewolwery Keseru K- 10 i Zoraki K-10. Ponieważ wyżej wymienione rewolwery SHOTGUM nie spełniają wymogów definicji broni palnej alarmowej (zawartej w art. 7 ust, 3 ustawy z dn. 21.05 1999 r o broni i amunicji -tekst jednolity z 2012 r., poz 576), na ich posiadanie wymagane jest pozwolenie.

Metryczka

Data publikacji 15.04.2011
Data modyfikacji 13.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Toczek, Wydział Postepowań Administracyjnych KWP w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Mindak Wydział Prezydialny KWP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Frątczak
do góry