Informacje, formularze, wnioski - Pozwolenia na broń - KWP w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenia na broń

Informacje, formularze, wnioski

 

Wydział Postępowań Administracyjnych

Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku
ul. Harfowa 60 (Złota Karczma) 80-298 Gdańsk


 

 Z uwagi na wzrost liczby zakażeń koronawirusem Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Gdańsku

ogranicza przyjęcia interesantów  i zawiesza do odwołania dyżury we wtorki i czwartki w godz. 10.00-18.00.

Godziny pracy Wydziału - poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30.

Aktualne informacje dot. ograniczenia obsługi interesantów znajdują się w zakładce: PILNY KOMUNIKAT !

 

Depozyt broni. Przyjmowanie i wydawanie broni z depozytu
poniedziałek - piątek, w godzinach 8:00 - 15:00
(prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 47 74-14-408)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 74-14-114

 

TELEFONY KONTAKTOWE – ZESPÓŁ OCHRONY OSÓB I MIENIA WPA KWP W GDAŃSKU

Poniższe nr telefonów należy, dzwoniąc z miasta cyframi 47 74

 

Koordynator Zespołu, SESPol, depozyt broni

14 389

Kontrole, nowe wnioski - dopuszczenie do posiadania broni (pracownicy ochrony), koncesje (L)

14 375

Kontrole, nowe wnioski- dopuszczenie do posiadania broni (pracownicy ochrony), koncesje (L), detektywi

14 377

Kontrole, nowe wnioski- dopuszczenie do posiadania broni (pracownicy ochrony), koncesje (L), detektywi

14 397

Kontrole, uzgadniane planów, koncesje (L)

14 385

Stare LPOF I°a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k

NOWE WNIOSKI-LKPOF  A,B,C,D,E,F   Stare-dopuszczenie do posiadania broni

14 386

Stare LPOF II°           a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,ł

NOWE WNIOSKI-LKPOF   H,I,J,K,L,Ł   Stare-dopuszczenie do posiadania broni

14 382

Stare LPOF II°    m,n,o,p,r,s,ś,t,u,v,w,x,y,z,ź,ż

NOWE WNIOSKI-LKPOF  M,N,O,P,R,S  Stare-dopuszczenie do posiadania broni

14 378

Stare LPOF I°l,ł,m,n,o,p,r,s,ś,t,u,v,w,x,y,z,ź,ż

NOWE WNIOSKI-LKPOF  Ś,T,U,W,Z,Ż   Stare-dopuszczenie do posiadania broni

14 383

Stare LPZT I° i II°     NOWE WNIOSKI- LKPZT ,     NOWE WNIOSKI-LKPOF –G, R

Stare-dopuszczenie do posiadania broni G i R

14 379

 

 

 

TELEFONY KONTAKTOWE – ZESPÓŁ POZWOLEŃ NA BROŃ WPA KWP W GDAŃSKU

Poniższe nr telefonów należy, dzwoniąc z miasta cyframi 47 74

 

Koordynator Zespołu

14 380

Zespół postępowań – prowadzenie postępowań o wydanie pozwolenia na broń (myśliwska, sportowa, kolekcjon, szkol. ) i dopuszczenia do posiadania broni + broń czarno prochowa niewymagająca pozwolenia i broń pozbawiona cech użytkowych

14 381

Zespół kontrolny-w zakresie strzelnic, klubów sportowych, sklepów i podmiotów zajmujących się obrotem bronią i amunicją. KONCESJE (B), Broń obiektowa

14 388

Zespół postępowań – prowadzenie postępowań o wydanie pozwolenia na broń (myśliwska, sportowa, kolekcjon, szkol. ) i dopuszczenia do posiadania broni +   broń bojowa i depozyt broni.

14 408

Zespół postępowań – prowadzenie postępowań o wydanie pozwolenia na broń (myśliwska, sportowa, kolekcjon, szkol. ) i dopuszczenia do posiadania broni

14 376

Zespół postępowań – prowadzenie postępowań o wydanie pozwolenia na broń (myśliwska, sportowa, kolekcjon, szkol. ) i dopuszczenia do posiadania broni

14 388

Zespół postępowań – prowadzenie postępowań o wydanie pozwolenia na broń (myśliwska, sportowa, kolekcjon, szkol. ) i dopuszczenia do posiadania broni

14-384

Zespół postępowań – prowadzenie postępowań o wydanie pozwolenia na broń (myśliwska, sportowa, kolekcjon, szkol. ) i dopuszczenia do posiadania broni

14 387

Zespół postępowań – prowadzenie postępowań o wydanie pozwolenia na broń (myśliwska, sportowa, kolekcjon, szkol. ) i dopuszczenia do posiadania broni  – WYKAZ  LEKARZY I PSYCHOLOGÓW

14 381

Zespół zaświadczeń: zaświadczenia na zakup broni, rejestracja broni w KSIP na podstawie dokumentu ich nabycie, wydawanie legitymacji posiadacza broni i dokonywanie w niej adnotacji

14 390

Zespół zaświadczeń: zaświadczenia na zakup broni, rejestracja broni w KSIP na podstawie dokumentu ich nabycie, wydawanie legitymacji posiadacza broni i dokonywanie w niej adnotacji

14 384

Zespół postępowań – prowadzenie postępowań o wydanie pozwolenia na broń (myśliwska, sportowa, kolekcjon, szkol. , gazowa) i dopuszczenia do posiadania broni

14 388

Zespół zaświadczeń: zaświadczenia na zakup broni, rejestracja broni w KSIP na podstawie dokumentu ich nabycie, wydawanie legitymacji posiadacza broni i dokonywanie w niej adnotacji

14 369

Zespół zaświadczeń: zaświadczenia na zakup broni, rejestracja broni w KSIP na podstawie dokumentu ich nabycie, wydawanie legitymacji posiadacza broni i dokonywanie w niej adnotacji

14 392

Informacje o sprzedaży broni, ewidencja łusek, składnica akt dla broni

14 392

 


BROŃ:

Formularze wniosków do pobrania w formacie PDF :

Formularzami (drukami) wniosków do pobrania jest Zgoda przewozowa oraz Uprzednia zgoda przewozowa. Natomiast pozostałe druki są przykładowymi wzorami wniosków.

Wykazy lekarzy i psychologów - orzeczenia lekarskie:

Osoba składająca wniosek o wydanie decyzji administracyjnej w sprawach właściwych dla Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przedkłada:

a) oryginały dokumentów (np. orzeczenia lekarskie);

lub

b) kopie dokumentów (np. świadectwo ukończenia szkoły średniej) - przy jednoczesnym okazaniu do wglądu, pracownikowi Wydziału Postępowań Administracyjnych przyjmującemu wniosek, oryginałów tych dokumentów.

UWAGA

w przypadku, kiedy wnioskodawca dysponuje jedynie kserokopiami wymaganych dokumentów, stosuje się przepis art. 76 a kpa (Dz.U. z 2013 poz. 267), zgodnie z którym strona może:

a) przedłożyć odpis lub wyciąg z dokumentu - urzędowo poświadczony przez organ państwowy lub podmiot, który sporządzał dokument, jeżeli znajduje się on w aktach tego organu lub podmiotu.

b) zamiast oryginału dokumentu złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Pamietaj!!! Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu ochrony osobistej obowiązana jest raz na pięć lat przedtsawić właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Departament Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych rewolwery ZORAKI K-10 oraz KESERU K-l0 jak i inne działające na podobnych zasadach - należy uznać za broń palną wymagającą pozwolenia na broń.

Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem Komendy Głównej Policji oraz Departamentu Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pistolety Walther model P-22 i Walther mod. P-99 są bronią palną gazową na której posiadanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji jest wymagane pozwolenie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, rewolwery SHOTGUM kal. 6 mm Flobert (.22) produkcji polskiej firmy MATEJA posiadają taką samą zasadę działania jak rewolwery Keseru K- 10 i Zoraki K-10. Ponieważ wyżej wymienione rewolwery SHOTGUM nie spełniają wymogów definicji broni palnej alarmowej (zawartej w art. 7 ust, 3 ustawy z dn. 21.05 1999 r o broni i amunicji -tekst jednolity z 2012 r., poz 576), na ich posiadanie wymagane jest pozwolenie.

Metryczka

Data publikacji : 15.04.2011
Data modyfikacji : 14.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Drzazga, Wydział Postepowań Administracyjnych KWP w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Frątczak Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Frątczak
do góry