Skargi i wnioski

Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

Skargi/wnioski można składać:

 • listownie na adres:  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
                                ul. Okopowa 15
                                80-819 Gdańsk
 • osobiście – w Biurze Przepustek KWP, przy ul. Okopowej 15, Gdańsk 80-819
 • faksem – na numer: +48 47 74 15 748
 • za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adresy:

skargi.kontrola@gd.policja.gov.pl

lub

naczelnik.kontrola@gd.policja.gov.pl

 

WAŻNE!

W dni robocze, w godzinach 8.00 – 15.00 (w we wtorki w godzinach 8.00 – 17.30) w siedzibie Komedzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, adres jw. funkcjonariusze Wydział Kontroli KWP w Gdańsku  – działający w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji – przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności Policji oraz udzielają informacji telefonicznie 47 74-15-195 (295).

WAŻNE!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego,
 • dokładny adres do korespondencji,
 • dokładny opis zdarzenia.

WAŻNE!

Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.

 

Metryczka

Data publikacji 10.04.2018
Data modyfikacji 13.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Słowikowska, Wydział Kontroli KWP w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Adrian Sprengel Wydział Prezydialny KWP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Frątczak
do góry