Skargi i wnioski

Informacja o przyjmowaniu obywateli w KWP w Gdańsku przez kierownictwo lub upoważnione osoby oraz informacja o sposobie złożenia skargi/wniosku

Skargi/wnioski można składać:

 • listownie na adres:  

            KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU

            ul. Okopowa 15

            80-819 Gdańsk

 • osobiście do protokołu – w siedzibie KWP w Gdańsku,
 • faksem – na numer: +47 -74 -15 -748,
 • za pośrednictwem e-PUAP- /icq0w0t84v/skargi,
 • e-mailem – na adres: skargi.kontrola@gd.policja.gov.pl

Kierownictwo KWP w Gdańsku przyjmuje interesantów w każdy wtorek,
w godzinach 14.30-17.30 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 47-74-15-225.

Funkcjonariusze Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP w Gdańsku przyjmują interesantów oraz udzielają informacji telefonicznych w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku:

 • w dni robocze, w godzinach  urzędowania tj. 8.00-15.00,
 • telefonicznie 47-74-15-295 (infolinia nagrywana),
 • policyjny telefon zaufania 800-467-997 (infolinia nagrywana).

Celem funkcjonowania wskazanych telefonów jest:

 • umożliwienie obywatelom szybkiego i skutecznego przekazywania informacji dotyczących nieprawidłowości w działaniach policjantów lub pracowników Policji;
 • udzielanie porad dotyczących sposobu załatwiania spraw urzędowych w jednostkach Policji;
 • W sprawach pilnych należy kontaktować się z numerem 112.

 

WAŻNE!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego,
 • dokładny adres do korespondencji,
 • dokładny opis zdarzenia.

Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą.
Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach sprawy bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków -  skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.

 

Metryczka

Data publikacji : 10.04.2018
Data modyfikacji : 21.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Słowikowska, Wydział Kontroli KWP w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Adrian Sprengel Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Frątczak
do góry