Ważne informacje dla skarżącego - Skargi i wnioski - KWP w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Ważne informacje dla skarżącego

Art. 225 § 1 Kpa

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych".

Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym, ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób dopuszczając się oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi albo też ujawnia prawnie chronione informacje.

 

                                                                                           J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s.813

 

Metryczka

Data publikacji : 10.04.2018
Data modyfikacji : 27.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Słowikowska, Wydział Kontroli KWP w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Adrian Sprengel Wydział Prezydialny KWP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Frątczak
do góry