Podstawa prawna - Skargi i wnioski - KWP w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Podstawa prawna

 

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji  realizowana jest w oparciu o:

  • art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483);
  • Dział VIII kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257).
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

 

W ujęciu ogólnym przedmiotem SKARGI w rozumieniu art. 227 kpa mogą być kwestie dotyczące zaniedbań, nienależytego wykonywania zadań, przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez policjantów lub pracowników cywilnych Policji.

 

Przedmiotem WNIOSKU w rozumieniu art. 241 kpa mogą być sprawy ulepszenia oraz usprawnienia pracy Policji bądź inicjatywy, zmierzające do lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 08.02.2010
Data modyfikacji : 10.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Słowikowska, Wydział Kontroli KWP w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Adrian Sprengel Wydział Prezydialny KWP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Adrian Sprengel
do góry