NOWOŚĆ! Studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie dla kandydatów do służby w Policji

OFERTA STUDIÓW I STOPNIA O PROFILU PRAKTYCZNYM NA KIERUNKU
NAUKA O POLICJI
W WYŻSZEJ SZKOLE POLICJI W SZCZYTNIE
2022/2023

Studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie adresowane są do osób, które wiążą swoje plany zawodowe ze służbą w Policji.

Funkcjonariusze Policji przyjęci na pierwszy rok studiów otrzymają szansę rozwoju zawodowego, będą funkcjonować w instytucji cieszącej się zaufaniem społecznym.

Studia trwają 4 lata i są prowadzone w formie stacjonarnej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W trakcie pierwszego roku studiów studenci uzyskają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu szkolenia zawodowego podstawowego. Studenci będą realizować także praktyki zawodowe w jednostkach terenowych Policji.

Absolwenci uzyskają umiejętności i stosowania w praktyce zdobytej wiedzy między innymi z zakresu przepisów prawnych, nowych technologii informatycznych, taktyk i technik interwencji oraz technik kryminalistycznych, języków obcych.

Absolwent studiów otrzyma tytuł zawodowy licencjata. Ponadto ukończenie studiów umożliwi absolwentowi przystąpienie do egzaminów oficerskiego, którego pozytywny wynik będzie  stanowił podstawę do mianowania go na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych Policji.

Absolwent studiów nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje do wykonywania zadań służbowych na specjalistycznych oraz samodzielnych stanowiskach służbowych, na niższych szczeblach kierowniczych oraz podstawowych stanowiskach zarządzania jednostkami Policji, a w perspektywie – na najwyższych stanowiskach kierowniczych w Policji.

Liczba miejsc na studia: 120. Limit miejsc dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji ustala Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w porozumieniu z Komendą Główną Policji proporcjonalnie do stanu etatowego danego garnizonu.

Więcej informacji pod adresem:
https://www.wspol.edu.pl/g/studia-w-wspol/kierunki-studiow/nauka-o-policji

Metryczka

Data publikacji : 25.02.2019
Data modyfikacji : 31.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Klepacz, Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Frątczak Wydział Prezydialny KWP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Frątczak
do góry