NOWOŚĆ! Studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie dla kandydatów do służby w Policji

O przyjęcie na studia może się ubiegać tylko osoba, która znajduje się na liście kandydatów do służby w Policji zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie art. 41 rozporządzenia MSW z 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających sie o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. 2012r. poz. 432 z późn. zm.) oraz złożyła w Zespole Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku oświadczenie woli dotyczące przystąpienia do rekrutacji na studia.

 

Internetowa rekrutacja kandydatów rozpoczyna się od dnia 1 lipca 2020 roku.

 

Więcej inormacji dostępnych w załączniku:

OFERTA STUDIÓW I STOPNIA O PROFILU PRAKTYCZNYM NA KIERUNKU "NAUKA O POLICJI" W WYŻSZEJ SZKOLE POLICJI W SZCZYTNIE

Metryczka

Data publikacji : 25.02.2019
Data modyfikacji : 07.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Klepacz, Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Frątczak Wydział Prezydialny KWP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Frątczak
do góry