Rekrutacja dla byłych funkcjonariuszy - KWP w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja dla byłych funkcjonariuszy

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W GDAŃSKU INFORMUJE, ŻE W 2022 ROKU REALIZOWANE SĄ PRZYJĘCIA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 13 I 14 USTAWY Z DNIA 6 KWIETNIA 1990 R. O POLICJI (Dz.U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448).

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

  1. Złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu (świadectwo służby, zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego, akt mianowania na stopień)
  2. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,
  3. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,
  4. Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata,
  5. Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Podstawę prawną procedury rekrutacyjnej stanowi art. 25 ust. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2021 poz. 1882, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 109).

 

Więcej informacji pod tel.

516-819-371

607-235-276

Metryczka

Data publikacji : 16.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sebastian Kasperek Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Frątczak Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Gdańsku
do góry