Stanowienie aktów prawnych - KWP w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

Stanowienie aktów prawnych

Kwestie związane ze sposobami stanowienia aktów publicznoprawnych reguluje Zarządzenie Nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej ( Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 131 z późn. zm.).
 
Zarządzenie określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji.
 
W zakresie projektowania aktów normatywnych stosuje się przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908).
 

 
 

Zarządzenie Nr 658 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej.

 

Metryczka

Data publikacji 13.04.2011
Data modyfikacji 22.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adrian Sprengel
Osoba udostępniająca informację:
Adrian Sprengel Wydział Prezydialny KWP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Adrian Sprengel
do góry